תקנון האתר

תקנון ותנאי שימוש – ים שיווק דיגיטלי

ברוך הבא לאתר ״ים שיווק דיגיטלי״ (להלן: “האתר”), שהנהנה מניהול וספק שירותי שיווק דיגיטלי. אנא קרא את תקנון ותנאי השימוש הבאים בקפידה, שכן הם חיוניים לשימושך באתר ובשירותינו.

1. הסכמה לתנאים:

1.1. על פי הסכמתך לתקנון ותנאי השימוש, אתה מסכים להקצאת רישיון חופשי ולא בבלעדי לשימוש באתר ובשירותינו.

2. קניין רוחני:

2.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, כולל עיצובים, תמונות, שמע, וידאו, טקסט, וכל תוכן נוסף, הינם בבעלות “ים שיווק דיגיטלי” או נמסרו לו על ידי צדדים שלישיים.

2.2. אין לעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתוכן אליו ניתנה גישה ראויה לשימוש אישי בלבד.

2.3. אם וכאשר ניתנה הסכמה לשימוש, יש להימנע מהסרת או השבת כל סימן בעניין זכויות קנייניות, דוגמת: סימון זכויות היוצרים, © או סימן מסחר ®, המלווים לתכנים שיש בהם שימוש.

3. שימוש וגלישה:

3.1. הגלישה באתר ניתנת לגילאי 18 ומעלה. רכישת מנוי ושימוש בשאר שירותי האתר ניתןים רק לבעלי כשירות משפטית מתמלאת לגיל 18 ומעלה.

4. כללי:

4.1. אנו שומרים על הזכות לשנות את תקנון ותנאי השימוש מעת לעת. יש לבדוק את התקנון בקפידה ולעקוב אחרי כל שינוי שייעשה.

חלק 2: הצהרות משתמש – ים שיווק דיגיטלי

1. הסכמה והצהרות משתמש:

1.1. בעת גלישה באתר “ים שיווק דיגיטלי,” אתה מתחייב להסכמתך לתנאים ולהצהרות השימוש כאמור. יחד עם זאת:

 • אתה אחראי באופן בלעדי לגלישה ושימוש באתר.
 • הפרטים שתזין יהיו נכונים, מעודכנים, מדויקים ומלאים.
 • במקרה של שינוי בפרטים, אתה מתבקש לעדכן אותם באתר.
 • אתה בעל כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון.
 • אין לעשות שימוש באתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים.
 • אסור לעשות שימוש לא חוקי באתר.
 • שימושך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים.

2. הגבלת שימוש:

2.1. האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו.

2.2. בנוסף, האתר רשאי לחסום גישת גולש אם נמסרו במתכוון פרטים שגויים, לא עדכניים או לא מלאים.

3. פעילות אסורה: 3.1. אין להשתמש באתר למטרות מסחריות למעט באישור ייחודי מהאתר.

3.2. האתר מותר לשימוש אישי ופרטי בלבד.

3.3. אסור להשתמש באתר באופן המתניע ממטרות מסחריות או פרסומות שאינן עומדות באישור האתר.

4. אסור לבצע:

4.1. אסור להשתמש באתר לכל מטרה שאינה עומדת בקנה החוק, התקנות והפסקי הדין.

4.2. כל שימוש כזה עשוי לגרום לסיום או השעיית זכויות המשתמש.

לכל שאלה או בקשה לקבלת מידע נוסף, ניתן ליצור קשר באמצעות פרטי התקשרות הנמצאים בתחתית העמוד.

חלק 3: תוכן צדדים שלישיים:

קישורים לאתרים של צד שלישי: האתר רשאי להשתמש בקישורים לאתרים אחרים (“אתרי צד שלישי”) ובתוכן של צד שלישי, כגון מאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, אפליקציות, תוכנה ותכנים נוספים. יש לשים לב כי האתר לא מסקר, מנוטר או מבצע בדיקה על תוכן של צד שלישי, ולכן אין לו אחריות לתוכן זה או לנזקים שעשויים להיגרם ממנו. הקישורים לאתרים של צד שלישי אינם מהווים אישור או אישור לכל תוכן שנמצא באותם אתרים, והגישה להם תתבצע על דעת הגולש בלבד. האחריות לתוכן שבאתרי צד שלישי שוכנעה במלואה על הגולש.

רכישות מאתרי צד שלישי: לאחר רכישה מאתרי צד שלישי או מחברות אחרות הניתן להשיג אליהם דרך האתר, האתר לא יהיה אחראי לכל רכישה, עסקאות או שירות שיתקיימו מהם, וכל אחריות תיטען ישירות לצד השלישי הרלוונטי.

ניהול האתר: האתר שומר לעצמו את הזכות:

 1. לפקוח על הפרות של תקנון זה.
 2. לפעול משפטית כנגד כל מי שמפר את הוראות התקנון.
 3. לסרב, להגביל גישה, להשבית כל רישום לרשימת הדיוור, או לחסום גישה אל האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
 4. לנהל את האתר באופן המתאים להגן על זכויותיו ורכושו ולשפר את תפקודו.

הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת: כל גולש השאיר פרטים והתר להוסיף אותו לרשימת הדיוור, מאשר את השימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות מהאתר. יש לציין שאין חובה למסור פרטים באתר, אך בלעדיה לא יהיה ניתן לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר. על פי מדיניות הפרטיות, האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש חוץ מהמסגרת המוגדרת בתקנון זה.

ביטול והסרה מרשימת הדיוור: כל גולש רשאי לבטל את רישומו לרשימת הדיוור בכל עת באמצעות לחיצה על “להסרה מרשימת התפוצה” או דרך כל דיוור שנשלח. האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל רישומים לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתו.

תקנות והתחייבויות: כל התחייבות של הגולש לשלם את המחיר לפי תקנון והוראות האתר. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתו.

אחריות: האתר אינו אחראי לכל נזק, הפסד, עגמת נפש או הוצאות שייגרמו לגולש ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש בתוכן של צד שלישי, כולל אתרי צד שלישי, ומהמידע או מהפרסומות המוצגות בדיוור.

סיום ותקפות: כל שינוי או תיקונים לתקנון יפורסמו באתר ויכנסו לתוקפם באופן מידי. השימוש באתר מהווה הסכמה לכל תקנון זה.

חלק 4: הגבלת אחריות

1.1 אחריות והגבלת האתר

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו הוא על אחריות המשתמש בלבד. האתר אינו אחראי לכל נזק, הפסד, או עגמת נפש שייגרמו ישירות או עקיפות משימוש או תלות באתר ובתכנים שלו. המשתמש מסכים כי השימוש באתר נעשה על דעתו ובאחריותו הבלעדית.

1.2 הגבלת אחריות על תכנים של צד שלישי

האתר אינו אחראי לתכנים של צד שלישי, כולל אתרי צד שלישי שמקושרים מהאתר או מכל תכנים של צד שלישי המוצגים באתר. המשתמש מתחייב לבדוק את התקנון וההגבלות של אתרי צד שלישי ולהבין את האחריות הניתנת על ידם.

1.3 הגבלת אחריות על רכישות מסחריות

האתר אינו יוכל להתחייב לאחריות על כל רכישה שתבוצע מאתרי צד שלישי או מחברות אחרות. המשתמש נדרש לבדוק את תנאי המכירה והאחריות המצויינים באתרי צד שלישי או מספקי השירות לפני ביצוע כל רכישה.

חלק 5: שינויים והפסקות

1.1 יכולת האתר לשנות ולהפסיק שירות

האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתקנון זה מעת לעת, והמשך השימוש באתר מהווה את הסכמתך לשינויים אלו. כמו כן, האתר שומר על הזכות להפסיק את השירות המוצע באתר בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

1.2 שינויים והפסקות באתר

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תוכן האתר, לכלול או להוריד תכנים, לשנות את פורמט האתר, את מבנהו וכל נוסח או מידע אחר באתר, ללא הודעה מראש וללא התחייבות לספק הודעה מראש.

חלק 6: רכישה ורישום

תקנון רכישה ושימור זכויות

1. שינויים במחירים ובשירותים

1.1. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות מחירי קורסים ושירותים דיגיטליים ללא הודעה מוקדמת.

1.2. כל שינוי במגוון הקורסים והשירותים ייעשה בפרסום בדפי האתר.

2. הזמנה ותשלום

2.1. בעת הזמנה באתר, יש לספק מידע נכון, מדויק ומלא.

2.2. האתר שומר לעצמו את הזכות לאמת את הפרטים ולבטל או להגביל הזמנה לפי שיקול דעתו.

2.3. במקרה של ביצוע תשלום עבור עסקה שבוטלה, יתבצע החזר התשלום בהתאם.

3. חברות האשראי

3.1. הרכישה באתר כפופה לתנאים והגבלות נוספות של חברות האשראי.

3.2. סרבנות חברת האשראי להעביר סכומי תשלום יכולה לגרום להשהיית או הפסקת השירותים.

4. ביטול רכישה

4.1. יש לבטל רכישה תוך כדי התקופה המוקצית לפי החוק ולפי תקנות הגנת הצרכן.

4.2. ביטול יתבצע על ידי התקשרות לשירות לקוחות ואישור הביטול.

5. תנאים כלליים

5.1. האתר אינו אחראי לשינויים במחירים או שירותים שאינם בשליטתו.

5.2. הפרטים שמסרת בעת ההזמנה עליך להם נכונות ומלאות.

5.3. במקרה של סירוב ביתרון האשראי, השירותים ייפסקו וישולמו עלויות התשלום שנגרמו.

6. תנאים נוספים

6.1. האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף ולשנות תנאים בכל עת.

6.2. יודפס על גבי כל עסקה המעריכה תנאי הרכישה הנוכחיים.

7. נכונות לשיפוי

7.1. תכנים ותנאים אלו מהווים הסכמה לנכונות לשיפוי במקרה של נזקים מצד המשתמש.

מערכת זו תיחתם ותופקד על פי הוראות חוק הגנת הצרכן.

רכישות חלק ב׳

1.1 רכישה באתר

האתר רשאי לשנות את מחיריו ואת התקנות וההגבלות המוצגות בו מעת לעת. רכישת השירותים המוצעים והקורסים הדיגיטליים מצריכה הרשמה מראש והסכמה לתנאי המכירה וההגבלות המוצגות באתר.

1.2 רישום לשירותים ולקורסים דיגיטליים

המשתמש מתחייב לספק מידע נכון, מדויק ומלא בעת ההרשמה לשירותים ולקורסים דיגיטליים. האתר שומר לעצמו את הזכות לבדוק ולאמת את הפרטים ולבצע ביטול או הגבלה של ההרשמה בכל עת.

1.3 תשלום ואמצעי תשלום

התשלום עבור רכישת השירותים המוצעים והקורסים דיגיטליים יבוצע באמצעות האמצעים המצויינים באתר. האתר שומר לעצמו את הזכות לדחות או לבטל עסקת רכישה אם יידרש לכך על פי שיקול דעתו.

1.4 כינויי רישום ורכישה

בעת הרישום והרכישה, המשתמש מסכים לשמור על סודיות כל פרט אישי ולא להעביר את הפרטים לאדם אחר. המשתמש אחראי לכל פעולה שתתבצע באמצעות חשבונו.

חלק 7: מדיניות

1.1 אחריות על התכנים המוקלטים

האתר יספק את התכנים המוקלטים של הקורסים הדיגיטליים ללקוח לאחר התשלום באמצעות קישור לדף אינטרנט באתר. לקוח יזוהה על ידי שם משתמש וסיסמה, או באמצעות פלטפורמה אחרת שתוקצב על ידי האתר. מועדי הספקת השירותים יקבעו מראש ויפורטו באתר.

1.2 אחריות ואירועים לא בשליטת האתר

המשתמש מסכים כי האתר לא יהא אחראי לכל איחור, עיכוב, או נפילת שירות, כתוצאה מכוח עליון, תקלות טכניות, או אירועים שאינם בשליטתו הבלעדית, כמו כן לכל נזק, הפסד, או השקפת דעת שתייגע מכך.

1.3 מדיניות החזר, שינוי וביטול הזמנות

בכדי לבקש החזר, שינוי או ביטול עסקה, יש להעביר בקשה לאתר באמצעות אחד מאמצעי ההתקשרות המצוינים בתחתית התקנון. המידע המלא על מדיניות ההחזר, השינוי והביטול יפורט באתר.

1.4 ביטול הרשמה והחזרת תמורה

ביטול הרשמה לקורס דיגיטלי לאחר הרכישה וקבלת הגישה לקורס הדיגיטלי לא יתאפשר והרוכש לא יהיה זכאי להחזר כספי, כפי שמסומן בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981. ביטול מנוי חודשי לשירותי האתר יתאפשר בכל עת, והחיוב יופסק מתחילת החודש לאחר הודעה על ביטול המנוי.

1.5 אמות, שינויים וביטולים

האתר שומר לעצמו את הזכות להתיר, לשנות או לבטל את המנויים וההזמנות של לקוחות שולטנים, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

חלק 8: סמכות שיפוט

1.1 החלטות שיפוט

בקשר לתקנון זה והשימוש באתר, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. אין לנגע בתקנות ברירת הדין הבינלאומית הקבועות בהן.

1.2 סמכות שיפוט

לבתי המשפט במחוז חיפה תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל הנוגע לתקנון זה ולכל סכסוך משפטי שיתפתח בין המשתמש והאתר.

חלק 9: דיוק ותיקונים

1.1 דיוק ותיקונים טכניים

המידע באתר, כולל כל התכנים, מסופק “כמו שהוא” ועשוי לכלול טעויות טכניות או אחרות. האתר שומר לעצמו את הזכות לתקן ולעדכן את המידע בכל עת מבלי להודיע מראש.

1.2 אחריות האתר

התכנים באתר ניתנים לשימוש כפי שהם, והאתר אינו מתחייב למידע מלא, נכון, חוקי או מדויק. האתר אינו נושא אחריות לכל נזק או הפסד הנובעים משימוש או הסתמכות על המידע באתר.

1.3 מדיניות החזר וביטול

מדיניות החזר וביטול מפורטת בחלק 5, וכל שינוי או ביטול עסקה יכריע על-פי כללי ההתקשרות וההגבלות המפורטות.

זהו טקסט מסכם של חלקי התקנון הנבחרים. אני כמובן כאן לעזור או לבצע שינויים נוספים על פי בקשתך.

חלק 10: מדיניות פרטיות – הקדמה

1.1 האתר מכבד את פרטיות המשתמשים ונוגע בכך בכובד רוח.

1.2 בנוסף למידע שאתה מספק בעת הרשמתך לאתר, אנו אוספים מידע כמו כתובות IP, סוגי דפדפן, זמני גלישה וכל פעולה באתר באמצעות “Cookies”.

2. מטרות להן משמש המידע

2.1 המידע משמש לשיפור השירותים, תפעול האתר, שיפור שירות לקוחות, וניתוח השימוש באתר.

2.2 ניתן להשתמש במידע גם לתצוגת פרסומות יעודיות ושיווק ממומן.

3. שיתוף מידע

3.1 אנו עשויים לשתף מידע עם צדדים שלישיים רק למטרות מסוימות, כמו ניתוח סטטיסטי, תקשורת עם נותני שירות אינטרנט, ומטרות משפטיות.

3.2 אנו לא נמכור, נחלוק או נשכיר מידע אישי לצדדים שלישיים לצורך שיווק, במעט אם יש הסכמתך מראש.

4. אבטחת מידע

4.1 אנו מחייבים קפידה על אבטחת המידע ונשמור על סודיותו.

4.2 נכון להגדרות חוק הגנת הפרטיות, אנו נתקדם בכל צעד שנדרש על מנת לשמור על בטיחות המידע האישי.

5. שונות

5.1 האתר אינו אחראי על פעולות של גורמים חיצוניים שאינם בשליטתו.

5.2 המשתמש ישא עבור נזקים שיגרמו לאתר או לצדדים שלישיים כתוצאה משימושו באתר.

6. שינויים ועדכונים

6.1 נשמר לנו הזכות לבצע שינויים במדיניות פרטיות זו מעת לעת.

6.2 שינויים ייבחנו בפרסומם באתר.

7. צור קשר

7.1 אם יש לך שאלות או בקשות בנוגע למדיניות פרטיות, ניתן ליצור קשר דרך הפרטים המפורטים למטה.

7.2 נשמח לעמוד לשירותך ולטפל בכל בקשה שתציע.

פרטי יצירת קשר:

 • כתובת: מרגולין 17 ראשון לציון
 • טלפון: 050-7586111
 • דוא”ל: Yaniv@yamseo.co.il

מדיניות פרטיות זו בתוקף מתאריך פרסומה ועד לתאריך העדכון האחרון.

תאריך עדכון אחרון 4 לינואר 2024

האם אתה מעוניין לקבל הצעת מחיר בחינם?

שוחח עם מומחה! 050-7586111

צור קשר עוד היום לקבלת הצעה!

ים שיווק דיגיטלי
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

מגוון השירותים שלנו

קבל הצעת מחיר משתלמת

צור קשר

רוצים לשמוע פרטים נוספים?

שלחו הודעה, מקסימום תופתעו

דילוג לתוכן